Responsive image
     
 
 
 
ชื่องาน
:
"เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก" ครั้งที่ 23 Thai International Travel Fair 2018 - TITF#23
 
 
 
ลักษณะ
:
งานแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน ประมาณ 4 แสนคน
 

1. งานออกร้านด้านการท่องเที่ยว
2. รองรับฤดูท่องเที่ยวเดือน กันยายน 2561 - มกราคม 2562

3. ผู้เข้าชมงานสามารถซื้อรายการทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากบริษัทฯทัวร์ชั้นนำ และยังจองโรงแรม ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และบริการสันทนาการของการท่องเที่ยวได้โดยตรง
4. การเดินทางสะดวก ด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถไฟฟ้าบีทีเอส


สถานที่
:
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วัน / เวลา
:
วันก่อสร้างคูหา วันที่ 7 สิงหาคม 2561 (พื้นที่เปล่า) เวลา 13.00 - 24.00 น.
 
 
  วันที่ 8 สิงหาคม 2561(พื้นที่มาตรฐาน,เปล่า)    เวลา 10.00 - 24.00 น.
วันแสดงงาน

วันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2561

เวลา 10.00 - 21.00 น.
 
 
วันรื้อถอน วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 21.00 - 24.00 น.

จำนวนผู้แสดงงาน
:
1,099  บูธ

ประชาสัมพันธ์ / โฆษณา
:
1. หนังสือพิมพ์รายวัน, รายสัปดาห์ 2. รายการโทรทัศน์และการแถลงข่าวเปิดงาน 3. รายการวิทยุ
4. นิตยสารท่องเที่ยวต่างๆ 5. ป้ายบิลบอร์ด / LED 6. ใบปลิว
7. Website / facebook    

ผู้แสดงงาน
:
ประกอบด้วย
 • โรงแรมที่พัก / สปา 
 • สายการบินระหว่างประเทศ / ในประเทศ
 • องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • อุปกรณ์การเดินทางท่องเที่ยว แค้มป์ปิ้ง
 • เรือสำราญ / รถเช่า
 • บริษัทนำเที่ยว
 • สื่อรายการนำเที่ยว / นิตยสารท่องเที่ยว
 • บริการที่เกี่ยวกับสันทนาการและการท่องเที่ยว

เงื่อนไขการเข้าร่วมงาน
:
1. เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว สายการบิน
2. สมาชิกห้ามโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นและกรณีปรับเปลี่ยนป้ายชื่อบูธมีต่าใช้จ่ายชื่อละ 5,000 บาท
4. ชำระเงินครบตามจำนวน และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้จัดงาน

เงื่อนไขการชำระเงิน
:
 • ชำระเงินเต็มจำนวนทั้งหมด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
 • หากไม่ชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ ยึดเงินมัดจำและจำหน่ายบูธดังกล่าว
 • สำหรับผู้ที่จองบูธหลังวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ให้ชำระเงินเต็มจำนวนทันที 
 

การชำระเงิน
:
ชำระเงินโดยเช็คขีดคร่อม ชื่อบัญชี เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 123-4-58077-5