Responsive image

     
 
 
 
ชื่องาน
:
"เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก" ครั้งที่ 27 Thai International Travel Fair 2020 - TITF#27
 
 
 
ลักษณะ
:

งานแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน ประมาณ 4 แสนคน

 

1. งานออกร้านด้านการท่องเที่ยว
2. รองรับฤดูท่องเที่ยวเดือนมีนาคม 2564 -  พฤษภาคม 2564
3. ผู้เข้าชมงานสามารถซื้อรายการทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากบริษัทฯ ทัวร์ชั้นนำ เรือสำราญ และยังจองโรงแรม ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และบริการสันทนาการของการท่องเที่ยวได้โดยตรง
4. การเดินทางสะดวก ด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง


สถานที่
:
อิมแพคเอ็กซิบิชั่น เซนเตอร์ฮอลล์ 6-7 เมืองทองธานี

วัน / เวลา
:
วันก่อสร้างคูหา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
(พื้นที่เปล่า)
เวลา 13.00 - 24.00 น.
 
 
 
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(พื้นที่มาตรฐาน,เปล่า)
เวลา 10.00 - 24.00 น.
 
วันแสดงงาน

วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 10.00 - 21.00 น.
 
 
วันรื้อถอน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21.00 - 24.00 น.

จำนวนผู้แสดงงาน
:
  650 บูธ

ประชาสัมพันธ์ / โฆษณา
:
1. หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ 2. รายการโทรทัศน์และการแถลงข่าวเปิดงาน 3. รายการวิทยุ
4. นิตยสารท่องเที่ยวต่างๆ 5. ป้ายบิลบอร์ด / LED 6. ใบปลิว
7. Website / facebook    

ผู้แสดงงาน
:
ประกอบด้วย
  • โรงแรมที่พัก / สปา 
  • สายการบินระหว่างประเทศ / ในประเทศ
  • องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างประเทศ
  • อุปกรณ์การเดินทางท่องเที่ยว แค้มป์ปิ้ง
  • เรือสำราญ / รถเช่า
  • บริษัทนำเที่ยว
  • สื่อรายการนำเที่ยว / นิตยสารท่องเที่ยว
  • บริการที่เกี่ยวกับสันทนาการและการท่องเที่ยว

เงื่อนไขการเข้าร่วมงาน
:
1. เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว สายการบิน เรือสำราญ ฯลฯ
2. สมาชิกห้ามโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นและกรณีปรับเปลี่ยนป้ายชื่อบูธมีต่าใช้จ่ายชื่อละ 5,000 บาท
4. ชำระเงินครบตามจำนวน และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้จัดงาน

เงื่อนไขการชำระเงิน
:
  • ชำระเงินเต็มจำนวนทั้งหมดในทันทีหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ หากไม่ชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ ยึดเงินมัดจำและจำหน่ายบูธดังกล่าว 
 

การชำระเงิน
:
ชำระเงินโดยเช็คขีดคร่อม ชื่อบัญชี เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี บัญชีสะสมทรัพย์  เลขที่ 123-4-58077-5