Responsive image

ชื่องาน          : "มหกรรมท่องเที่ยวไทย" ครั้งที่ 30 Thai International Travel Fair 2025 - TITF#30


ลักษณะ         : งานแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศ และข้อมูลการท่องเที่ยวของต่างประเทศ สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 300,000 คน

1. งานออกร้านด้านการท่องเที่ยว
2. รองรับฤดูท่องเที่ยวเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2568
3. ผู้เข้าชมงานสามารถซื้อรายการทัวร์ในประเทศจากบริษัทฯ ทัวร์ชั้นนำ เรือสำราญ และยังจองโรงแรม ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และบริการสันทนาการของการท่องเที่ยวได้โดยตรง
4. การเดินทางสะดวก ด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และรถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานที่          : Exhibition Hall 5-6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


วัน / เวลา      :             วันก่อสร้างคูหา

     วันที่ 14 มกราคม 2568        (พื้นที่เปล่า)                       เวลา 13.00 - 24.00 น.

     วันที่ 15 มกราคม 2568        (พื้นที่มาตรฐาน,เปล่า)          เวลา 10.00 - 24.00 น.

วันแสดงงาน

     วันที่ 16-19 มกราคม 2568                                         เวลา 10.00 - 20.00 น.

วันรื้อถอน

     วันที่ 19 มกราคม 2568                                              เวลา 20.00 - 24.00 น.


จำนวนผู้แสดงงาน               : 667 บูธ


ประชาสัมพันธ์ / โฆษณา      : สื่อสิงพิมพ์ / ป้ายโฆษณา / วิทยุ / สื่อออนไลน์   


ผู้แสดงงาน     : ประกอบด้วย โรงแรมที่พัก / สปา / สายการบินระหว่างประเทศ / ในประเทศ / องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างประเทศ / เรือสำราญ / บริษัทนำเที่ยว / สื่อรายการนำเที่ยว / บริการที่เกี่ยวกับสันทนาการและการท่องเที่ยว


เงื่อนไขการเข้าร่วมงาน :

1. เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว สายการบิน เรือสำราญ ฯลฯ
2. สมาชิกห้ามโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นและกรณีปรับเปลี่ยนป้ายชื่อบูธมีค่าใช้จ่ายชื่อละ 5,000 บาท
3. ชำระเงินครบตามจำนวน และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้จัดงาน

เงื่อนไขการชำระเงิน   : ชำระเงินเต็มจำนวนทั้งหมดในทันทีหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ หากไม่ชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ ยึดเงินมัดจำ และจำหน่ายบูธดังกล่าว


การชำระเงิน             : ชำระเงินโดยเช็คขีดคร่อม ชื่อบัญชี เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี บัญชีสะสมทรัพย์  เลขที่ 123-4-58077-5