Responsive image
ค่าบริการพื้นที่ พื้นที่เปล่า +หัวมุม คูหามาตรฐาน +หัวมุม
เพลนนารีฮอลล์ 51,700 57,750 56,100 62,150
โซน ซีบน (3x2) 37,950 42,350 45,650 50,050
โซน ซีบน (2x2) 18,400 20,500 22,200 24,300
โซน พลาซ่า 37,950 42,350 45,650 50,050
โซน เมนโฟเยอร์ (3x3) 70,000 82,000 - -
โซน เมนโฟเยอร์ (4x3) 98,000 - - -
โซน เมนโฟเยอร์ (5x7) 267,000 - - -

หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  2. โครงสร้างคูหามาตรฐานประกอบด้วยโครงสร้างผนังสีขาว สูง 2.5 เมตร, ป้ายชื่อ, โต๊ะ 1 ตัว (60x120x75 ซม.), เก้าอี้ 2 ตัว, ถังขยะ 1 ใบ, หลอดไฟฟลูออเรสเซนท์ 40 วัตต์ 2 หลอด,ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 จุด
  3. พื้นที่เปล่า ไม่มีโครงสร้างบูธและอุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น