Responsive image
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ได้กำหนดจัดงาน "เที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมียม ครั้งที่ 27" ในวันที่ 2-5 กันยายน 2564 ณ Trueicon hall ชั้น 7 iconsiam เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการภาครัฐ สมาคมฯ จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงาน และจะทำการแจ้งกำหนดการครั้งใหม่ให้ทราบในภายหลัง (อ่านต่อ)