Responsive image
ค่าบริการพื้นที่ พื้นที่เปล่า +หัวมุม คูหามาตรฐาน +หัวมุม
เพลนนารีฮอลล์ 37,600 42,000 40,800 45,200
โซน ซีบน (3x2) 27,600 30,800 33,200 36,400
โซน ซีบน (2x2) 18,400 20,500 22,200 24,300
โซน พลาซ่า 27,600 30,800 33,200 36,400
โซน เอเทรี่ยม 46,000 50,000 - -
โซน เมนโฟเยอร์ (3x3) 70,000 82,000 - -
โซน เมนโฟเยอร์ (4x3) 98,000 - - -
โซน เมนโฟเยอร์ (5x7) 267,000 - - -

หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  2. โครงสร้างคูหามาตรฐานประกอบด้วยโครงสร้างผนังสีขาว สูง 2.5 เมตร, ป้ายชื่อ, โต๊ะ 1 ตัว, เก้าอี้ 2 ตัว, ถังขยะ 1 ใบ, หลอดไฟฟลูออเรสเซนท์ 40 วัตต์ 2 หลอด,ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 จุด
  3. พื้นที่เปล่า ไม่มีโครงสร้างบูธและอุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น